Oferty pracy:

Elektryk Utrzymania Ruchu

zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń zgodnie z DTR zapewnienie realizacji działań prewencyjnych według planu prewencji oraz zlecanych czynności remontowych współpraca w zespole, bieżąca realizacja zadań bieżące informowanie o aktualnym stanie maszyn i urządzeń oraz statusie...

Pracownik hurtowni farmaceutycznej

Obowiązki:- kompletowanie i pakowanie leków,- przygotowanie paczek do wysyłki,- terminowa realizacja zleceń,- przestrzeganie norm jakościowych i ilościowych,Nasze wymagania:- książeczka Sanepid lub gotowość do jej wyrobienia,- spostrzegawczość, dokładność,- skrupulatność,-...

Pizzerman K/M

OBOWIĄZKI przygotowywanie potraw włoskich (pizze, makarony, sałatki) dbanie o porządek na stanowisku pracy OCZEKIWANIA gotowość do pracy zmianowej od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-22:00, w weekendy w godzinach 11:00-24:00 aktualna książeczka...

Pracownik magazynu z uprawnieniami na wózki widłowe

OBOWIĄZKI Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie pakowanie i przygotowywanie gotowych produktów do wysyłki, a także załadunek i rozładunek aut za pomocą wózka widłowego.WYMAGANIA Wymagamy uprawnień na wózki widłowe, zaangażowania w wykonywanie...

Pracować etymologia i znaczenie słowa

pracować etymologia i znaczenie słowaTermin pracować według słownika języka polskiego oznacza wykonywanie czynności mających na celu realizację zadań lub zamierzeń. 

W tym artykule zamierzam przyjrzeć się pojęciu pracy jako wykonywaniu pewnych czynności  zawodowo.

Dokładną charakterystykę sformułowania pracować warto rozpocząć   od słowa praca, od jego dokładnej analizy oraz  zaznajomienia się z etymologią tego terminu.

Słowo Praca kojarzy nam się w sposób dosyć pejoratywny. Powodem tego może być pochodzenie tego terminu. Jego źródła  można doszukiwać się w języku czeskim tj. práce, które dosłownie  oznacza robotę oraz trud zaś  staroczeskie słowo  prácě   odnosi się do utrapienia, a nawet cierpienia.

Sama definicja pracy jest bardzo rozległa i dotyka wielu elementów.  Określenie pracy odnosi się do świadomej oraz celowej działalności człowieka, która zmierza do wytworzenia określonych dóbr materialnych i niematerialnych. Praca uważana jest jako nieodłączny element życia człowieka, jest podstawą, a nawet warunkiem istnienia i rozwoju danej jednostki.

Warto także zapoznać się z pojęciem pracy w rozumieniu ekonomicznym oraz socjologicznym. Praca w tym wypadku to proces bardzo złożonej aktywności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Celem pracy w tym kontekście jest przeobrażenie środowiska w taki sposób, aby zwiększyć szansę na przetrwanie bytu ludzkiego. Ogólnie mówiąc, jest to  proces podczas, którego człowiek za pomocą narzędzi przekształca przedmioty danej pracy, przystosowując je do potrzeb. Aby dokładnie zrozumieć ten proces, wystarczy wyobrazić sobie człowieka prehistorycznego, który przy użyciu kamienia wytwarzał ostrze aby upolować zwierzynę.

Z biegiem lat pojęcie pracy zaczęło odnosić się do wielu innych czynności, które mają prowadzić do zaspokojenia ludzkich potrzeb w sensie ekonomicznym  Jest to ściśle związane z rozwojem społeczeństwa zarówno pod względem technologicznym, kulturowym jak i gospodarczym.

Stosunek pracy

stosunek pracyPracownik podejmujący pracę po raz pierwszy powinien znać podstawowe kwestie związane z pracą jako czynnością, którą w pełni określa Kodeks pracy.

Praca w rozumieniu kodeksu jest świadczeniem  wykonywanym przez pracownika na rzecz pracodawcy, w ramach łączącego ich stosunku pracy.  Aby stosunek pracy przebiegał w sposób legalny i prawowity, stosunek pracy musi odznaczać się kilkoma ważnymi cechami.

Po pierwsze stosunek ten musi przebiegać w sposób dobrowolny.  W potocznym rozumieniu oznacza to, iż nikt nie może nas zmusić do wykonywania pracy, decyzja o podjęciu zatrudnienia należy tylko i wyłącznie do nas samych. Kolejnym elementem jest wykonywanie pracy osobiście. Praca nie może być świadczona za pośrednictwem osób trzecich, chyba że w umowie podpisanej przez strony znajduje się inny zapis.

Kolejny element dotyczy  podporządkowaniu się pracodawcy. Mowa tu o wypełnianiu wszelkich poleceń wydawanych nam przez kierownictwo. Obowiązkiem pracownika jest podporządkowanie się regułom i normom panującym w miejscu wykonywanej pracy.

Następną cechą, która w sposób oczywisty charakteryzuje stosunek pracy, jest jej odpłatność.  Pracownik, który wykonuje swoja prace w ramach stosunku pracy, powinien być zawsze wynagradzany. Ostatni element to ryzyko, które ponieść może pracodawca. Jest to ściśle związane z odpowiedzialnością, jaka spoczywa na pracodawcy w momencie, kiedy zatrudnia pracowników.

Wykonywanie pracy zawodowej jest ściśle związane z  regulacjami prawnymi. Postawmy się na  miejscu pracodawcy, którego pracownik nie słucha i nie wypełnia jego poleceń. To oczywiste, że pracownik ten szybko otrzyma wymówienie. Jeszcze trudniej jest wcielić się w role pracownika, który po miesiącu pracy nie otrzymuje wynagrodzenia.

Wobec tego  pominięcie nawet jednego z wyżej wymienionych elementów stosunku pracy, bez wątpienia  doprowadzi do rezygnacji którejś ze stron.

Funkcje pracy

funkcje pracyCzy zastanawialiście się kiedyś na tym, dlaczego praca w życiu człowieka jest tak ważna?

Czy tylko kwestie finansowe skłaniają nas do podjęcia pracy? A może istnieją inne czynniki decydujące.

Praca odgrywa bardzo ważną rolę w życiu i kształtowaniu się człowieka. Wpływa na jego samorozwój oraz na poczucie własnej wartości.

Praca sama w sobie jest elementem łączącym trzy podstawowe funkcje. Pierwsza z nich jest funkcja ekonomiczna. Pojęcie to odnosi się do tworzenia zupełnie nowych wytworów. To właśnie dzięki pracy ludzie kształtują nowe wartości . Poprzez swoją ciężką pracę wpływają na wzrost produkcji dóbr oraz usług. Wydajność oraz efektywność pracy ludzi jest głęboko związana z ich wiedzą, kompetencjami oraz motywacją.

Bardzo ważne są też warunki pracy  zarówno w rozumieniu materialnym, jak i społecznym. Trudno wyobrazić sobie wydajną pracę w miejscu, w którym brakuje niezbędnych narzędzi  lub w organizacji gdzie panuje mobbing i dyskryminacja.

Kolejną funkcją pracy jest funkcja dochodowa. Czynnik finansowy przez wielu jest uważany za najważniejszy. Jednakże bez zachowania równowagi pomiędzy wszystkimi z funkcji, praca człowieka nigdy nie będzie satysfakcjonująca.

Ostatnia z funkcji odnosi się do kwestii społecznych. To właśnie praca jest wartością samą w sobie. Daje ludziom możliwość zaspokajania aspiracji  zawodowych oraz  społecznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w pracy spędzamy ponad połowę swojego życia, warto zwrócić uwagę na to, jak jesteśmy traktowani. Czy nasze stosunki w pracy układają się w sposób poprawny? Czy szef i kierownictwo odnosi się do nas z szacunkiem i nie przekracza pewnych granic, które w pracy są bardzo jasno  określone?

To pytanie pozostawiam do Waszej indywidualnej refleksji.

Podwyżki, premie i inne sposoby motywacji pracowników

Za dobrze wykonaną pracę można bardzo często otrzymać jakieś dodatki do wynagrodzenia. Taka praca jest szczególnie wartościowa. Wszystko zależy jeszcze od tego jaki zawód wykonujemy. W wielu zakładach preferowane są podwyżki i premie, a w innych wysyłanie pracowników na darmowe szkolenia lub kursy. Jeśli będziemy zawsze pracować dobrze i solidnie mamy większe szanse, na to że zostaniemy docenieni przez naszego kierownika. Często liczy się okres próbny. To na nim możemy pokazać jakimi jesteśmy pracownikami i że można nas przyjąć na stałe. Jeśli w tym czasie będziemy pracować źle z pewnością nikt nas na stałe nie zatrudni. Na nasze miejsce szybko przyjdzie ktoś, kto będzie się starał, aby zostać na tym stanowisku na zawsze. Okres próbny jest czasem, w którym pracodawca może obserwować pracownika i wyciągać wnioski. Jeśli mu się spodoba jego praca wtedy z pewnością zaproponuje mu umowę o pracę. Warto przez te kilka tygodni włożyć w swoją pracę nie tylko wysiłek i serce, jeśli nam zależy na stabilnym zatrudnieniu.

Wykształcenie szansą na lepszą pracę

Szkoła wyższa stwarza nam znacznie więcej możliwości. Dzięki niej możemy podjąć lepszą, bardziej płatną pracę. Warto się uczyć, aby nie pracować na przysłowiowej ulicy. Żadna praca nie hańbi, ale jeśli mamy szansę mieć lepszą to powinniśmy zrobić wszystko, aby z niej skorzystać. Nawet jeśli posiadamy duże wykształcenie to nie daje nam prawa, do tego abyśmy mogli pracować źle. Jeżeli budowlaniec postawi dom krzywo może on runąć i tym samym ktoś może przez to stracić życie. Jeśli salowa nie zmyje dobrze podłogi w szpitalu, ktoś może się na niej poślizgnąć i zrobić sobie krzywdę. Każdy pracownik bez względu na zawód jaki wykonuje zawsze powinien pracować dobrze i w taki sposób, aby jego bezpośredni przełożony był z niego zadowolony. Praca w każdym zawodzie jest równie ważna. Trudno sobie wyobrazić instytucji finansowych bez księgowej, ale równie trudno wyobrazić sobie szkołę, w której nie będzie pracowała żadna sprzątaczka ani woźny. Wszystkie zawody są równie ważne i potrzebne.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Chcąc mieć pieniądze trzeba pracować, ale nie wolno w żadnej pracy pracować źle i na odczep. Z pewnością nasz przełożony to zauważy. Jeśli będziemy wykonywać swoje obowiązki w sposób nie rzetelny może dać nam wypowiedzenie z pracy. Zdarza się też czasami, że pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie mimo że starał się zawsze pracować dobrze. Takie przypadki są specyficzne i rzadko się zdarzają, ale mają miejsce w niemal każdej firmie. Jeżeli potrafi jedynie pracować źle, zwolnienie dyscyplinarne nie jest niczym dziwnym. Znacznie bardziej zadziwiające jest, że jeśli czyjaś praca była na wysokim poziomie, a on i tak dostał dyscyplinarkę. Bardzo często takie zwolnienia wykorzystywane są w przypadku pracowników, którzy złamali regulamin pracy na swoim stanowisku. Szef ma prawo nas wyrzucić jeśli naraziliśmy firmę na straty, lub coś ukradliśmy. Kradzieże są najczęstszym powodem zwolnień dyscyplinarnych pracowników. Jeżeli szef nie lubi jakiegoś pracownika również może szukać powodów, aby go zwolnić. Zawsze znajdzie jakiś pretekst.

Pracować dobrze za adekwatne do tego wynagrodzenie

Każdy człowiek ma to do siebie, że jeśli ma pracę, w której nie zarabia bardzo dużo staje się zrezygnowany i zaczyna pracować źle. Tak jest nie tylko w pracy, ale w codziennych sytuacjach. Jeśli z góry wiemy, że coś mało nam się opłaca nie włożymy w to ani serca, ani żadnego wysiłku. Uważa, że skoro zarabia mało pieniędzy nie musi się w żaden sposób wysilać. Jest to bardzo mylne myślenie. W wielu praca na samym początku mało płacą, aby sprawdzić jakim jest się pracownikiem, aby dopiero potem nas bardziej docenić. Jeśli będziemy pracować dobrze możemy bardzo szybko po okresie próbnym dostać podwyżkę. Nie należy od razu się zniechęcać. Wiadomo, że pracodawca nie da nam na początek takiego wynagrodzenia jakie mają jego stali pracownicy. Musimy na nie solidnie zapracować. Tak jest w każdej pracy. Na początku jesteśmy obserwowani. Chcą sprawdzić, czy zależy nam na stanowisku pracy i czy wszystko robimy solidnie i na wysokim poziomie. Dopiero wtedy mamy szansę na stałe zatrudnienie.

Łatwy zarobek nie zawsze jest legalny

Posiadając stabilne zatrudnienie, zdarza się, że jedna praca nie jest dla nas wystarczająca. Podejmujemy wtedy dodatkowe zlecenia, aby sobie dorobić do pensji. Nie zawsze tego typu praca jest legalna. Zdarza się, ze całkiem przypadkowo znajdujemy się w środku jakiś przekrętów i nielegalnych transakcji. Musimy pracować dobrze i do tego wszystkiego w ukryciu. Wiele dodatkowych zleceń właśnie działa na takiej zasadzie. Przychodzimy do pracy wykonujemy to co inni pracownicy, ale nie jesteśmy nigdzie zarejestrowani. Jeżeli będziemy pracować źle, też nic się nie stanie. Zostaniemy wyrzuceni z pracy, ale z pewnością znajdziemy inną działającą na takich samych zasadach. W pracy z zatrudnieniem dostali byśmy błyskawiczne wypowiedzenie. Często są to zwolnienia dyscyplinarne, które bardzo pogarszają naszą sytuację jeśli zaczniemy szukać innego zatrudnienia.  Należy uważać przy czym pracujemy. Sam brak zarejestrowania to przestępstwo dla pracodawcy, ale jeśli pracujemy z czymś co jest karane my również będziemy za to odpowiadać.

Wiele zawodów daje szanse na podniesienie kwalifikacji

Znalezienie dobrej pracy, która da nam jeszcze szanse, na podnoszenie kwalifikacji to nie lada zadanie. Istnieją firmy, w których wysyła się pracowników na darmowe szkolenia, ale nie każda praca daje taką możliwość. Podpisując lojalki zdarza się, że po zwolnieniu musimy zwracać za każde tego typu szkolenia i kursy. Podejmując pracę warto przeczytać umowę do końca, aby wiedzieć jak będziemy musieli pracować dobrze, aby dostać podwyżkę, awans lub zostać wysłanym na darmowe szkolenie lub kurs. W wielu zawodach można podnosić swoje kwalifikacje. Mamy szanse na awans. Jeśli nie będziemy pracować źle w pracach, w których wymagane jest doświadczenie i wykształcenie, z pewnością szef to do ceni. Będzie mu zależało na zatrzymaniu w firmie dobrego i kompetentnego pracownika. Z całą pewność zainwestuje również w niego pieniądze, aby pomóc mu w podniesieniu jego kwalifikacji. Jeżeli chcemy w danej pracy zostać na wiele lat musimy dobrze pracować, aby nasz pracodawca był w pełni zadowolony z naszych osiągnięć.

Szef nie zawsze musi być tyranem

W pracy najbardziej boimy się swojego pracodawcy. Każdy stara się pracować dobrze, aby o nic się do niego nie przyczepił. W wielu firmach pracodawca uważany jest za tyrana, ale nie zawsze musi taki być. Czasami praca jaką mamy jest stresująca, co może odbijać się nie tylko na nas, ale również na naszego szefa. Trzeba go również zrozumieć. Jeśli będziemy pracować źle, to każdy szef okaże się nie przyjemny. Nikt nie chciałby płacić słone pieniądze pracownikom, którzy zamiast solidnie pracować się najzwyczajniej w świecie obijają. Praca jest dla każdego człowieka bardzo ważna, bo to dzięki niej ma szansę na dobre życie. Wszystko kosztuje i za wszystko trzeba słono płacić. Człowiek musi mieć na jedzenie, a tylko praca może dać mu pieniądze, aby je zarobić. Szef też jest człowiekiem i jeśli będziemy solidnie pracować z pewnością nie będzie się nas w żaden sposób czepiał i zwracał nam uwagi. Wiadomo, że każdy pracodawca chciałby mieć jak najbardziej wydajnych i solidnych pracowników.

←Older